China

ADDRESS

iGroup (Asia Pacific) Ltd

Shanghai Representative Office

Room B-601, No. 2899, Xie Tu Road,
Shanghai 200030,
People’s Republic of China.

Tel  +86 21 6445 4595/ 3167
Fax +86 21 6445 4595 ext. 8032

info@igroup.com.cn
www.igroup.com.cn

Beijing Representative Office

Room 1213, Xue Yuan Guo Ji Tower 1,
Zhi Chun Road, Hai Dian District,
Beijing 100083,
People’s Republic of China.

Tel  +86 10 8233 1971
Fax +86 10 8233 1961

info@igroup.com.cn
www.igroup.com.cn

Guangzhou Representative Office

Room 2705, Jia Ye Plaza,
318 Dong Feng Zhong Road,
Guangzhou 510030,
People’s Republic of China.

Tel  +86 20 8327 4076
Fax +86 20 8327 4078

info@igroup.com.cn
www.igroup.com.cn

Xi’an Representative Office

Room 2207, No.3 Chang’an Avenue CASA-A,
Chang’an Road, Beilin District,
Xi’an 710061,
People’s Republic of China.

Tel  +86 29 8935 3458
Fax +86 29 8935 3458

info@igroup.com.cn
www.igroup.com.cn

Chongqing Representative Office

Room 2217, No. 2 Building WANHUI Center,
40 Paradise Walk, Jiangbei District,
Changqing 400020,
People’s Republic of China.

info@igroup.com.cn
www.igroup.com.cn